Üniversitemizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü kadrosunu oluşturarak sürekli merkeze alan bir anlayışla personelin memnuniyetini her geçen yıl artırmak, Personelin kurumsal aidiyetini memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalar yürütmek Personelin, hizmet içi eğitimlerini mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla sürdürülebilirlik esaslı çalışmalar yapmak ve mutlu bireylerden oluşan huzurlu bir üniversite topluluğuna ulaşmaktır.

10.02.2023