Bilindiği üzere, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı ön görülen kişisel veriler, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler ve kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli azami süreyi gösterir Üniversitemize ait envanterin hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
Konuya dair tüm birimlere gönderilen yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ

FRM-0369 Kişisel Veri Envanteri İşleme Formu

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

7.12.2023