1Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucu (KPSS) İle Atama İşlemleri
23713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Atama işlemi
32828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atama işlemi
4Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucu (EKPSS) Atama İşlemi
5Üniversitemizden Diğer Kurumlara Yapılacak Naklen Atama İşlemi
6Üniversitemize Diğer Kurumlardan Naklen Atanma işlemleri
7Göreve Başlama İşlemleri
84-C Geçici Personel Atama İşlemleri
9Asalet Tasdiki İşlemleri
10Terfi (Kademe İlerlemesi) İşlemleri
118 Yıla 1 Kademe İşlemleri
12Vekalet İşlemleri
13Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
14Yurt Dışı Görevlendirme ve Hizmet Pasaportu İşlemleri
15Yurt İçi Görevlendirme İşlemleri
16Yıllık İzinlerin Yurt Dışında Kullanılması Talebine İlişkin İşlemler
17Görevde Yükselme ve Unvan Değ. Sonucunda Atama İşlemleri
1818. Hususi (Yeşil) Pasaport Alma İşlemleri
19Askerlik Tehir İşlemleri
20Askerlik Sevk İşlemleri
21Askerlik Hizmeti Sonrası Göreve Başlama İşlemleri
22Askerlik hizmeti değerlendirme işlemleri
23Hizmet Belgesi Talepleri
24İzin Talepleri (Yıllık Mazeret İdari)
25Doğum İznine Ayrılma İşlemleri
26Doğum Sonrası Aylıksız İzne Ayrılma İşlemleri
27108.maddeye istinaden aylıksız izin İşlemleri
28Sağlık Raporun Sıhhi İzne Çevrilmesi İşlemleri
29Refakat İznine Ayrılma İşlemleri
30Hizmet Birleştirme İşlemleri
31Öğrenim Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklere İlişkin İşlemler
32Emeklilik İsteğe Bağlı
33Malulen Emeklilik İşlemleri
34Resen Emeklilik işlemleri
35Ölüm Halinde Emeklilik
36İstifa işlemleri
37Müstafi Sayılma İşlemleri

10.02.2023