Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda adaylardan talep edilen kişisel veri niteliğindeki bilgilerin internet ortamında yayımlanması uygulaması hakkındaki karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalar Hakkındaki ilke karar için TIKLAYINIZ.

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlara ilişkin karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına ilişkin karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen ilke kararı alınmasına dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

"Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili karara ulaşmak için TIKLAYINIZ
İlgili kişi tarafından alenileştirilen cep telefonu numarasının, bir sigorta şirketi tarafından alenileştirme amacı dışında işlenmesine dair karara ulaşmak için

Öğrencilerin kişisel verisi niteliğindeki sınav sonuçlarını internet ortamında yayımlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin uygulaması hakkında Kuruma yapılmış olan başvuru hakkında alınan karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili Kuruma yapılan başvurular hakkındaki karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza onayı alınması süreçlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiği ile ilgili karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önleme Hakkındaki karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

31.01.2023