GÖREV VE SORUMLULUKLAR

§  Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yaparak personel sisteminin geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunmak.

§  Personelin atama, özlük, terfi ve emeklilik gibi bütün işlemlerini yürütmek.

§  İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ile görevde yükseltilme ve unvan değişikliğine ilişkin eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

§  Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

25.10.2023