1Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
2Aile Yardımı Bildirimi
3Askerlik Sevk Tehir Formu
4Atama Yapılırken Dosyada Bulunması Gereken Evraklar (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi)
5Atamaya Esas Dilekçe Örneği (Akademik)
6MUVAFAKAT TALEP VE DEĞERLENDİRME FORMU
7Başvuru Dilekçesi (Öğretim Elemanı İlanı İçin)
8Bilim Sınavı Sonucu Formu (Fakülte ve Yüksekokul)
9Bilim Sınavı Sonucu Formu (Meslek Yüksekokulu)
10Dekan Adayı Başvuru Formu
11Dekan Adayı Başvuru Dilekçesi
12DETSİS Birim Kodu Başvuru Formları
13Doktor Öğretim Üyesi Atamalarında Birimden Gelmesi Gereken Evraklar
14Eğitim Talep Formu
15Etik Sözleşmesi
16Feragat Dilekçesi (4/B Sözleşmeli Personel)
17Görev Devir Teslim Formu
18Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
19Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Gri Pasaport)
20Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu (Yeşil Pasaport)
21Jüri Üyeliği Ödemesi Talep Formu
22Jüri Dilekçe Örneği
23Lisans Eğitim Senedi
24Lisansüstü Eğitim Formu
25Mal Bildirimine İlişkin Rehber
26Ön Değerlendirme Sonucu Formu (Fakülteler)
27Ön Değerlendirme Sonucu Formu (Meslek Yüksekokulları)
28Ön Değerlendirme Sonucu Formu (Yüksekokullar)
29Performans Değerlendirme Yönetmeliği
30Personel Kimlik Talep Formu
31Personel Otomasyon Destek Talep Formu
32Puan Çizelgesi (Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atama)
33Performans Değerlendirme Kriterleri ek-5
34Performans Değerlendirme Kriterleri ek-6
35Performans Değerlendirme Kriterleri ek-7
36Performans Değerlendirme Formları
37Personel Maaş Nakil Belgesi
38Personel İlişik Kesme Formu
39Yabancı Uyruklu Personeller İşlemleri ve Gerekli Evraklar
40Yabancı Uyruklu İlk Defa Çalıştırılacak Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
41Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
42Yabancı Uyruklu Vize Talep Formu
43Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
44Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Açık Kimlik Formu
45Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
46Yabancı Uyruklu Tip Sözleşme Formu
47YÖK Kadro Talep Formu

16.03.2023