Üniversitemiz 2022 Yılı Hizmet İçi Eğitimleri Tamamlandı

universitemiz-2022-yili-hizmet-ici-egitimleri-tamamlandi

Üniversitemiz 2022 yılı Hizmet İçi Eğitimleri kapsamında Personel Daire Başkanı Osman Köse’nin açılış konuşmasını yaptığı 2022 yılı hizmet içi eğitimin ilk oturumunda Genel Sekreterimiz Doç. Dr. İbrahim Baz’ın yanı sıra fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksek okulu müdürleri, daire başkanları ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Açılışı toplantısında Doç. Dr. İbrahim Baz tarafından “Kurum kültürü, insan ilişkileri ve motivasyon” adlı sunumu gerçekleştirdi. Ardından Ünivesitemiz idarecilerince belirlenen kurumsal kültürün geliştirilmesi için gereken öneriler ve kurumsal kültürümüze ait eksik yönlerimiz başlıkları altında maddeler halinde kurumsal kültür yönlerimiz belirlendi ve kayıt altına alındı.

\n\n

Üniversitemizde düzenlenen 2022 yılı hizmet içi eğitimleri; akademik ve idari personelimizin yanı sıra hizmetli, sözleşmeli, sürekli işçi, koruma ve güvenlik personellerimiz içinde gerçekleşti.

\n\n

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitimin ikinci oturumunda Şube Müdürü vekili Vedat Sarışahin, Bilgisayar İşletmeni Kadir Gücü “EBYS ve KEP ile ilgili mevzuat hükümleri ve Teknik Konular” hakkında bilgilendirme yaptı.

\n\n

Eğitimin üçüncü oturumunda Bilgisayar Mühendisi Serkan Işıkgör “Öğrenci otomasyonu” hakkında bilgilendirme yaptı.

\n\n

Eğitimin dördüncü otrumundan Bilgisayar Mühendisi Fatih Kekeç “Personel otomasyonu” ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

\n\n

Cizre, Silopi ve İdil Meslek Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesi' nin ilgili idari ve akademik personellerine yönelik EBYS ve KEP ile ilgili mevzuat hükümleri ve Teknik Konular, Öğrenci Otomasyonu, Personel Otomasyonu hakkında ilgili kullanıcılara ve yöneticilerine yönelik aynı eğitimler Cizre MYO Anfi Salonunda verildi.

\n\n

Üniversitemiz Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Rıdvan Solmaz tarafından hizmet içi eğitimleri kapsamında hizmetli, sözleşmeli ve sürekli işçi kadrosunda olan çalışanlarımız için “Görev ve sorumluluk bilinci, hijyen, servis ve sunum” konusunda 15 Temmuz Kültür Merkezi ve Cizre MYOI Anfi Salonunda ilgililere eğitimler verildi.

\n\n

Ayrıca Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ilgili birimlerince Üniversitemiz koruma ve güvenlik görevlileri içinde “Toplumsal olaylar ve stres yönetimi, görev ve sorumluluk bilinci” konusunda eğitimler düzenlendi.

31.10.2022 |  Personel Daire Başkanlığı